divendres, 3 de maig de 2013

René + que electrodomèstics

Fitxa de bones pràctiques de l'establiment "René + que electrodomèstics", del barri de la Ribera de Barcelona

Aquesta fitxa de bones pràctiques de responsabilitat social tracta sobre un comerç familiar que ha passat de denominar-se Radio René a René + que electrodomèstics, tota una declaració d’intencions que pretén destacar un seguit de compromisos que han pres i que avui formen part de la seva identitat.

L’any 2009 van redefinir el negoci iniciant una nova trajectòria que els havia de portar a revitalitzar el negoci i alhora adaptar-lo a les inquietuds que personalment professaven vers el medi ambient i la societat.

Aquests han estat anys de greu crisi econòmica, i la venda d’electrodomèstics s’ha vist afectada com tot el sector detallista amb l’afegit de l’impacte directe de la crisi immobiliària. A més, la competència per part de les grans superfícies comercials ha estat difícil de suportar.

Enmig d’aquest context, van considerar que un dels factors més importants per poder afrontar les noves realitats comercials era l’aposta per la innovació. I van orientar la seva proactivitat amb l’objectiu de crear un espai de compra i divulgació de l’eco-eficiència en el sector de l’electrodomèstic.

Aquest nou posicionament el van voler fer compatible amb el manteniment dels valors tradicionals propis del comerç de proximitat: el tracte diferenciat i personal a la clientela, un servei acurat, l’especialització i l’experiència sectorial dels venedors, un estil que al llarg dels anys els ha permès fidelitzar un públic. També com a part d’aquest estil, han optat per defugir altres models d’agressivitat comercial més fonamentats en guerres de preus o en publicitat enganyosa.

[continuar llegint fitxa pdf

Cap comentari:

Publica un comentari